Om Personalklubben

Personalklubben i Alvesta kommun bildades 1990.

Enligt stadgarna har personalklubben till ändamål att verka för de anställda i Alvesta kommun skall få en bred tillgång till olika fritidsutbud samt att samordna de anställdas önskemål kring olika aktiviteter, som vi subventionerar.

Medlemsavgiften för 2024 är 200:-

Bilder från 

Jubileumsfest, Tyrolen 2015