Nyheter


Välkomna till Alvesta kommuns personalklubb

Ondag 12 februari 
Studiebesök på Radio Kronoberg P4 Kl.18:00
Anm: 21-25 jan
GRATIS
Ni tar er in på egen hand och vi bjuder på något lättare att äta! Endast för medlemmar!


OBS! Anmälan

Om Du har anmält Dig till något arrangemang är det bindande och Du får då stå för fastställd avgift om Du inte kan få tag i ersättare.

Alla aktiviteter SKA betalas in till vårt bg: 5610-8749, senast 7 dagar efter anmälningstidens slut.

Ange namn och aktivitet vid betalning!