Nyheter


 Anmälan sker till Ingela 0472 15222

Onsdag 13 Mars
Årsmöte
Café Kulturens hus
Kl: 18.30
Anm: 26 feb -1 mars
De som finns på förslag att väljas in i styrelsen är
tillfrågade innan årsmötet och valet av styrelsen görs
på årsmötet av de närvarande medlemmarna

OBS! Anmälan är bindande
Alla aktiviteter SKA betalas in till vårt bg: 5610-8749 eller via swish 123 209 92 40,
tidigast 7 dagar innan aktivitet.
Ange namn och aktivitet vid betalning!