Nyheter


Välkomna till Alvesta kommuns personalklubbAnmälan sker till Växeln 150 00


Anm: 18-22 feb.

Onsdag 6 Mars

Årsmöte

Café Kulturens hus
Kl: 18.30
Vi bjuder på mat och quiz!


De som finns på förslag att väljas in i styrelsen är
tillfrågade innan årsmötet och valet av styrelsen görs
på årsmötet av de närvarande medlemmarna


Alla är hjärtligen välkommen

som Är medlemar i Alvesta

Personalklubb


OBS! Anmälan

Om Du har anmält Dig till något arrangemang är det bindande och Du får då stå för fastställd avgift om Du inte kan få tag i ersättare.

Alla aktiviteter SKA betalas in till vårt bg: 5610-8749, senast 7 dagar efter anmälningstidens slut.

Ange namn och aktivitet vid betalning!